Specialist Letselschade

In de begroting van toekomstschade is de norm: risicovrij rendement

Met haar uitspraak van 09 oktober 2019 zorgt Rechtbank Gelderland voor een doorbraak in de langdurige impasse binnen de letselschadepraktijk over de te hanteren rekenrente. Niét de in het verleden behaalde rendementen, niét de inmiddels achterhaalde eerdere uitspraken van rechters, maar de hedendaagse financiële realiteit wordt door de rechtbank als uitgangspunt genomen.

In dit blog een samenvatting van mijn in Verkeersrecht 6 – 2018 gepubliceerde artikel: Begroten van toekomstschade in een som ineens – rekenrentescenario 2018

In de letselschadepraktijk is het gebruikelijk om toekomstige schade af te wikkelen in een som ineens. De aan het slachtoffer uit te keren som ineens is bedoeld om rendement mee te realiseren en opnames mogelijk te maken voor de compensatie van de schade. Een cruciaal element in deze begroting is de hoogte van de verwachte rendementen op de korte en lange termijn. Het risico van tegenvallende rendementen ligt volledig bij het slachtoffer. Evident is dat de keuze van de hoogte van de rente zorgvuldig moet gebeuren omdat het slachtoffer anders in de toekomst met tekorten wordt geconfronteerd.

Stel je voor: op enig moment wordt jouw letselschadezaak definitief geregeld. Helaas is sprake van blijvend letsel en ben je volledig arbeidsongeschikt geworden. Er is een terugval in inkomen en dat zal in de toekomst niet veranderen. De aansprakelijke partij moet deze toekomstschade vergoeden. De vraag is dan welk bedrag je nu nodig hebt om er verzekerd van te zijn dat jij je schade in de (verre) toekomst kunt dekken. Hoe wordt dat berekend en bovenal; hoe verzeker je jezelf ervan dat je niet tekort gaat komen?

De snelweg is een plek waar gedachten snel kunnen afdwalen: naar het gesprek met een lastige klant, naar de nieuwe carnavalskraker of misschien wel vanwege slaperigheid. Het gebeurt ook wel eens dat een automobilist zo is afgeleid, dat hij naar links zwenkt en op jouw weghelft komt. Dat is een gevaarlijke situatie. Zeker als jij uitwijkt om een botsing te vermijden. Misschien lukt dat laatste, maar raak je vervolgens in de slip. Resultaat: zowel jij als jouw auto in de kreukels aan de rand van de snelweg. Toch is er geen botsing geweest. Kun je de andere automobilist dan aansprakelijk stellen?

Op een regenachtige maandagochtend ben je betrokken geraakt bij een verkeersongeval door toedoen van een andere automobilist. Je wilt deze daarom aansprakelijk stellen. Hoe je dat doet? Dat weet je niet zo goed. Vandaar dat je een beroep doet op de rechtsbijstandverzekering die je enkele jaren geleden hebt afgesloten. Zo ben je verzekerd van ‘gratis’ juridische ondersteuning. Na een paar maanden krijg je echter de indruk dat er weinig aandacht is voor je zaak en dat er wordt aangestuurd op een definitieve schaderegeling terwijl je nog veel lichamelijke klachten hebt. Je bent niet tevreden en wilt je zaak graag overdragen aan een advocaat. Kan dat?

Als er geen proces-verbaal van de politie is, heeft de fietser dan nog andere middelen om te bewijzen dat niet de fietser maar de automobilist de verkeersfout heeft gemaakt?